หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Service Standard Work Shop: การออกแบบมาตรฐานการให้บริการ
Service Standard Work Shop: การออกแบบมาตรฐานการให้บริการ

Service  strandard.png (655 KB)

Service strandard แบนเนอร์ใน.png (831 KB)

Service Standard : WORK SHOP 

สำหรับองค์กรที่ต้องการ สร้าง “มาตรฐานในการให้บริการ”
หลักสุตร ที่ออกแบบเฉพาะให้กับองค์กร ที่ต้องการวางมาตรฐานในการให้บริการขององค์กร
เพราะ มาตรฐานการให้บริการควรได้รับการออกแบบเฉพาะองค์กร ให้สอดคล้องกับการทำงานและการให้บริการเฉพาะองค์กร

เรียนอะไรบ้าง ดำกลม.png (17 KB)

สำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาการให้บริการให้เป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาพนักงานและวัดผลการให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
>>> หลักสูตรนี้ จะสอนให้ สามารถออกแบบมาตรฐานการให้บริการและเครื่องมือวัดผลการให้บริการ
>>> นำการ Work Shop โดยวิทยากร ที่มีประสบการณ์ตรง ทำจริง รู้จริง มิใช่อ่านตำรามาสอน

ในหลักสูตร จะได้เรียนรู้

** เข้าใจธรรมชาติของ สินค้าและบริการ ขององค์กร เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การกำหนดและออกแบบมาตรฐานการให้บริการ
** เรียนรู้ " Service Quality Model"
** ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ
** การออกแบบ Service Working Process และ Service Indicator
** เทคนิคการเขียนมาตรฐานการให้บริการขององค์กรของเรา
** Work Shop การเขียนมาตรฐานการให้บริการ
** และอื่นๆ อีกมากมาย


สนใจ กรุณาโทรปรึกษาและขอข้อมูลหลักสูตรฉบับเต็มที่ 086-377-9352
งบประมาณหารือกันได้ค่ะ

ดูข้อมูลการออกแบบมาตรฐานการให้บริการ Click 

Service strandard แบนเนอร์ล่าง.png (450 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS