หลักสูตร

หลักสูตร / collaboration works & Team Work / collaboration works ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
collaboration works ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Collaboration Work หน้าใน Front เล็ก.png (742 KB)

สำหรับองค์กร ที่กำลังต้องการสร้าง ความแข็งแกร่งจากการทำงานภายในองค์กร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
เสริมทักษะ "การประสานงาน การสื่อสาร" ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ลดรอยรั่ว ความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

หัวข้อสัมมนา.png (54 KB)
1.Collaboration Activities : กิจกรรม สร้างความเป็นหนึ่งด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบใหม่ "Our Works"


2. Social Style Type : เรียนรู้ "ประเภทและลักษณะการทำงานของคนแต่ละประเภท" เรียนรู้ จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง ด้วยการทำแบบทดสอบลักษณะ Social Style Type ผ่านระบบออนไลน์ รายบุคคล


3. Adapt to work together : เรียนรู้ วิธีการทำงานร่วมกันกับคน ที่ "แตกต่าง" กับเรา วิธีการปรับจูน ตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ ท้้งที่เป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และ หัวหน้างาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ผลการวิเคราะห์ การทำแบบทดสอบรายบุคคล

การันตี ความพึงพอใจ

ตอบโจทย์องค์กร และ คนทำงาน กว่า 15 ปี ที่ได้ผลและประทับใจทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0819213322 และ 086-3779352

ดูบรรยากาศการสัมมนา  >>  กดดูที่นี่คลิ๊ก!

ทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อใน.png (702 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS