หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการขาย และการตลาด / Digital Marketing 4.0
Digital Marketing 4.0

เหมาะสำหรับพนักงานการตลาด พนักงานขาย เนื้อหาประกอบด้วย

  • เรียนรู้การทำการ Digital Marketing 4.0 รูปแบบต่างๆ
  • การเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
  • การทำการตลาดออนไลน์รูปแบบต่างๆ
  • เทคนิคการสื่อสารและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • เน้นการฝึกปฏิบัติจริง กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและทำจริงด้าน Digital Marketing 4.0

หลักสูตรนี้เป็นการจัดแบบ In-house คะ

กรณีที่ท่่านต้องการเรียนแบบ Public กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ 0863779352 ซึ่งสถาบันมีแผนจะจัดสัมมนาในเดือน มีนาคม 2563 

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS