หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Handling Difficult & Demanding Customer เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง
Handling Difficult & Demanding Customer เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง

propHandling Difficult & Demanding Customer ปกใน.png (701 KB)

ลูกค้าคาดหวังสูง แบนเนอร์หน้าใน ผช.png (837 KB)

หลักสูตรยอดนิยม หากต้องพบกับลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง หลักสูตรนี้ตอบโจทย์พนักงานที่จะมีทักษะและเครื่องมือเพื่อบริหารเหตุการณ์ได้ดีเลยทีเดียว

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน.png (14 KB)

1. Why do customers have high expectations?
ลูกค้ายากเพราะอะไร ? ค้นหาสาเหตุ ของความคาดหวังสูง หรือ ความยากของลูกค้า เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่ทำให้ลูกค้าของเราบริการยาก

2. Knowing Difficult Customers

เรียนรู้ประเภทของลูกค้าที่ยาก เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง พฤติกรรม อารมณ์ของลูกค้าที่ "ยาก" เมื่อเข้าใจแล้ว สิ่งที่เราจะบริการไม่ใช่เรื่องยาก

3. Skills required to serve high expectations of customers

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการดูแลลูกค้าที่ "ยาก" หรือ มีความคาดหวังสูง เรียนรู้วิธีการสื่อสาน วิธีการเสนอทางเลือก วิธีการบริหารจัดการอารมณ์ และอื่นๆ อีกมามาย ที่ใช้ได้จริง


4. Practice dealing with customers with high expectations.

ฝึกปฏิบัติ การรับมือกับลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ การปรับใช้ทักษะที่ได้ร่ำเรียนไปอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยอดนิยมที่หลายๆ องค์กรจัดสัมมนาให้พนักงานแล้ว ได้รับการตอบรับสูงสุดต่อเนื่องหลายปี
รับรองความสนุก รับรองเนื้อหาที่แน่น นำไปใช้ได้จริง

โทรปรึกษาและขอหลักสูตร ที่ 086-3779352
Line ID : gbistrain

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS