หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Great Service & Personality : การบริการเป็นเลิศ และบุคลิกภาพการให้บริการ
Great Service & Personality : การบริการเป็นเลิศ และบุคลิกภาพการให้บริการ

Great Service & Personality  A4 เนื้อใน.png (724 KB)

Great Service & Personality แบนเนอร์ กลาง เครื่องสำอางค์.png (649 KB)

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน ให้มีความสามารถครบด้าน

พนักงานจะได้เรียนรู้ ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการ (Service Personality) ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นสำหรับพนักงานบริการ

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน กลม.png (16 KB)

1. How to win the hearts of customers : เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า วิธีและศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ การปรับแนวคิดและความรู้สึกของตนเองในการให้บริการเพื่อให้เป็นบริการที่ออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริง

2. How to deal with customers : เข้าใจลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า วิธีการดูแลและรับมือลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการให้บริการ

3. Service skills for service excellence : เรียนรู้ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ เช่น การสร้างความประทับใจแรกพบ การเลือกใช้ภาษาขณะให้บริการ การเสนอทางเลือก การกล่าวปฏิเสธ การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น

4.Service personality and grooming: เรียนรู้พฤติกรรมการให้บริการ บุคลิกภาพขณะให้บริการ การแต่งกายที่เหมาะสมกับตนเอง การแต่งหน้า การทำผม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ดูแลทรงผม

รูปบบสัมมนา กลมน้ำเงิน.png (15 KB)

วิทยากรบรรยายโดยวิธีการสร้างแรงบันดาลใจและ Motivative Training โดยใช้กิจกรรมผสมผสานระหว่างเนื้อหาตลอดการสัมมนา และฝึกปฏิบัติการให้บริการ การใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) และ ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและดูแลทรงผม (บรรยายโดยวิทยากร 2 ท่าน)

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

โทรปรึกษาและขอทราบรายละเอียดหลักสูตร 086-377-9352
ดูประวัติวิทยากร คลิ๊ก >>https://www.gbistraining.com/about_us

Great Service & Personality แบนเนอร์ ด้านล่าง.png (1.23 MB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS