หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Great Service (Service Excellent) : สำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า
Great Service (Service Excellent) : สำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า

Great Service หน้าใน.png (757 KB)

บรรยากาศการสัมมนา 1.png (1.41 MB)

พนักงานบริการ เป็นกลุ่มที่เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการจะเป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทฯ เป็นผู้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เป็นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เชื่อมโยงไปถึง พนักงานบริการ เป็นกลุ่มที่เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการจะเป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทฯ เป็นผู้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เป็นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เชื่อมโยงไปถึง

หัวข้อสัมมนา.png (54 KB)
1. Customer & Service Marketting : กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวในการปรับตัวกับโลกของการให้บริการที่เปลี่ยนไป เราควรปรับตัวอย่างไร? เรียนรู้กับการเปลี่ยนไปของตลาดบริการ

2. Customer Insight : เจาะลึกประเภทลูกค้า ค้นหาความต้องการของลูกค้าในการให้บริการ วิเคราะห์และเข้าใจลูกค้า เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสำเสนอบริการที่โดนใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

3. Service Skills for Service Excellent : เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานบริการบริการส่วนหน้า ได้แก่ ศิลปะการให้ภาษาบริการเพื่อการครองใจลูกค้า การแสดงพฤติกรรมในขณะให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้พร้อมบริการ การบริหารสถานการณ์เมื่อลูกค้าร้องเรียน เป็นต้น

4. ฝึกปฏิบัติการให้บริการ : เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การปรับใช้อย่างแท้จริง โดยใช้ Case ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของท่าน

รูปแบบการสัมมนา ยาว.png (59 KB)

วิทยกรบรรยาย โดยการผสมผสานระหว่างหลักการและกิจกรรมตลอดการสัมมนา รับรองความสนุกและเนื้อหาแน่น สามารถปรับใช้ได้จริง มีกิจกรรมตลอดการสัมมนา

สามารถปรับหลักสูตร และออกแบบกิจกรรมให้เฉพาะองค์กร
หรือ สามารถวัดผลภายหลังการฝึกอบรมได้

โทรปรึกษาและขอรายละเอียดโครงการ
ได้ที่ 086-377-9352

ประวัติวิทยากร คลิ๊ก >>>กดที่นี่

ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา คลิ๊ก >>> กดที่นี่

Service EX เนื้อในด้านล่าง.png (1.35 MB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS