หลักสูตร

หลักสูตร / รีวิว จาก ลูกค้าที่เคยใช้บริการ
รีวิว จาก ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

คุณอาร์ม เป็น HRD ของ บริษัท สยามพิวรรธ์ ได้บอกถึงประสบการณ์ ที่เคยจัดหลักสูตร Great Service และ หลักสูตร Handeling With Customer Complaint ได้บอกว่า ..

"อาจารย์รัชชุมา ที่บรรยายหลักสูตรนี้ เป็นวิทยากรที่บรรยายเข้าใจง่าย สนุก มีกระบวนการทำงานกับเราชัดเจน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ก่อนการฝึกอบรมอาจารย์จะสอบถามเก็บข้อมูล และ นำไปออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนและปัญหา

ตอนบรรยาย ยังมีเทคนิคให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดการสัมมนา มีการปฏิบัติและกิจกรรมตลอดการสัมมนา ทำให้สัมมนาสนุกน่าติดตาม ที่สำคัญการฝึกปฏิบัติที่สนุกทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้อาจารย์ยังแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนการเรรียนรู้ อาจารย์บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงตอบคำถามได้เข้าใจง่ายอีกด้วยครับ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมตลอดการสัมมนา เป็นรูปแบบการสัมมนาที่ทันสมัย สนุก และได้เนื้อหา ดีมากๆเลยครับ"

คุณอาร์ม

บริษัท สยามพิวรรธ์

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS