หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Team Synergy
หลักสูตร Team Synergy

team sysnergy A4.png (761 KB)

Team แบนเนอร์หน้าใน.png (750 KB)

หลักสูตร ที่ ให้ผู้สัมมนา เรียนรู้ "ประเภทของคน" ที่แตกต่าง เพื่อความ "เข้าใจ" คนและทำงานร่วมกันได้อย่าง มีสุข" และ ได้"งานมีประสิทธิภาพ"

หัวข้อสัมมนา แดงกลม.png (15 KB)

  1. Understand different people : เข้าใจ "คน" เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน ด้วยการทำแบบทดสอบ Social Style ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้าสัมมนา พร้อมเรียนรู้และมอบรายงานการประเมินรายบุคคลให้ทุกท่านที่เข้าสัมมนา

  2. Build team power with different people : สร้างพลังทีมจากคนที่แตกต่าง

    เรียนรู้ "คน"แต่ละประเภทอย่างเจาะลึก พร้อมผลประเมินของตนเอง เพื่อให้เข้าใจตนเองและคนอื่นในทีม ผลลัพธ์คือผู้เข้าสัมมนาจะสามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้และสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานร่วมกัน สามารถนำจุดดีและจุดด้อยของคนแต่ละประเภทมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมา

  3. Tips for Working Together to Bring Out the Best : เคล็ดลับการทำงานร่วมกัน

    เคล็บลับการปรับจูนตนเองเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันให้ดีที่สุด เพื่อให้งานได้ผลและคนมีความสุข

  4. Team Synergy Activities กิจกรรมสร้างพลังของทีม

    เรียนรู้และเข้าใจทีมงาน เข้าใจตนเอง โดยกิจกรรมที่ออกแบบเฉพาะหลักสูตร

เรียนรู้....ความแตกต่างของคนและประเภทของคน (Personality Style) เพื่อการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันอย่าง "เข้าใจ" "ได้ผลงาน" และ "มีความสุข"

รูปแบบสัมมนา แดงกลม.png (14 KB)
ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทำแบบทดสอบ Social Style ผ่านระบบออนไลน์และนำผลไปเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในคลาสสัมมนา โดยวิทยากรจะใช้กิจกรรมที่ได้ออกแบบเฉพาะหลักสูตรผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้ สนุกสนานตลอดการสัมมนา

นำการสัมมนาโดย วิทยากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญกว่า 19 ปี
โทรปรึกษาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-3779352

ประวัติวิทยากร คลิ๊ก >> กดที่นี่

ดูบรรยากาศการสัมมนา >> กดที่นี่

วิทยากร ดร.รัชชุมา หุตายน แบนเนอร์ล่าง Team.png (439 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS