หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Great Call Center Service : บริการที่เป็นเลิศ สำหรับพนักงาน Call Center
Great Call Center Service : บริการที่เป็นเลิศ สำหรับพนักงาน Call Center

Great Call Center เนื้อใน N.png (734 KB)

Call Center เนื้อใน.png (481 KB)

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับพนักงาน Call Center
เพราะ พนักงานCall Center เป็นช่องทางให้บริการที่สำคัญแก่องค์กร เป็นด่านหน้าที่ต้องให้บริการ แก้ไขปัญหา รับเรื่องต่างๆ เกือบทุกอย่างจากลูกค้าแม้ว่าสถานการณ์การให้บริการออนไลน์จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนไปของช่องทางการให้บริการ อย่างไรก็ตาม Call Center ก็ยังเป็นช่องทางการใช้บริการที่ลูกค้าสะดวกที่จะเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกๆ

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน.png (14 KB)

1. Heart of call Center Service : การบริการด้วยหัวใจและเปลี่ยนทัศนคติงานที่ "จำเจ"...ให้เป็นงานสนุก และ สร้างมูลค่าเพิ่มกับการให้บริการ สร้างความประทับใจจากการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยการสร้างพนักงานผู้ให้บริการให้มีความสุข พร้อมที่จะให้บริการ

2. Customer Understanding: เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่าง เพื่อการให้บริการที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ "จบเคส" ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการบริหารสถานการณ์การรับสายแต่ละสายได้อย่างดีที่สุด

3. Service Skills for Call Agents : เรียนรู้ วิธีการใช้ "ทักษะที่จำเป็น" เคล็ดลับสำหรับพนักงาน Call Center เพื่อให้การให้บริการ ง่ายเพียงนิดเดียว
>> เรียนรู้ วิธีการรับมือ และ การบริหาร สถาณการณ์ เมื่อต้องบริการลูกค้ายาก เช่น ลูกค้าโมโห ลูกค้าร้องเรียน ลูกค้าเอาแต่ใจ เป็นต้น
>> เรียนรู้ วิธีการใช้ "ภาษาการให้บริการ" "ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรอง" "ศิลปะการกล่าวปฏิเสธลูกค้า" "เทคนิคการเสนอทางเลือก"
>> เรียนรู้ Voice Training วีธีการใช้ "น้ำเสียง" และ "เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยน้ำเสียง" ที่เหมาะสมกับแต่ละคน

4. Service Practice for Call Agents : ฝึกปฏิบัติการให้บริการ ภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง พร้อมมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

รูปแบบสัมมนา น้ำเงิน.png (13 KB)
วิทยากรจะบรรยายแบบ Motivative Training โดยผสมผสานระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม เพื่อให้พนักงานสามารถปรับใช้ได้จริงและสนุกกับการสัมมนาไปพร้อมๆ กัน

บรรยายโดย...วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง Call Center
ออกแบบเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ ความต้องการเฉพาะขององค์กร
โทรปรึกษาได้ที่ 086-377-9352

Call Center แบนเนอร์ล่าง.png (601 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS