หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Trainers & Presentation & Communication / Grat Communication at work : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Grat Communication at work : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดยอดเทคนิคการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปกใน.png (843 KB)

บรรยากาศการสัมมนา at work1.png (1.17 MB)

เจตนารมณ์ของหลักสูตร

เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน การประสานงานติดต่อภายในองค์กรรวมถึงการบริการกับลูกค้า

หัวข้อสัมมนา ส้ม กลม.png (17 KB)

  1. Great Communication at work เคล็บลับการสื่อสารที่ดีเพื่อได้รับผลที่ดีที่สุด
    เรียนรู้วิธีการสื่อสาร การรับรู้ของมนุษย์ จิตวิทยาในการสื่อสารในแต่ละช่องทาง วิธีการสื่อสารที่ดีกับคนแต่แบบ การสื่อสารเพื่อให้เชื่อมติดระหว่างผู้สื่อสาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือที่องค์กรได้รับผลที่ดีที่สุด
  2. Art of Effective Communication : ศิลปะการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางสื่อสาร เรียนรู้การสื่อสารที่ดีที่สุดในการสื่อสารในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ คนแต่ละระดับ
  3. Psychology of Communication and Language : จิตวิทยาการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทางหรือภาษากาย ที่เหมาะสม

รูปแบบสัมมนา ส้มกลม.png (16 KB)

วิทยการบรรยายด้วยบรรยากาศที่สนุกแบบ Motivative ที่กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมตลอดการสัมมนาและสอดแทรกด้วยกิจกรรม จากวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่งที่ได้จัดสัมมนา In-House ได้รับผลตอบรับที่พอใจอย่างยิ่ง

โทรปรึกษาหรือขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 086-377-9352

ดูบรรยากาศการสัมมนา Click >> กดที่นี่

หลักสูตร great communication at work2.png (1.24 MB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS