หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Trainers & Presentation & Communication / Art of Service Communication:ศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการ
Art of Service Communication:ศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการ

Art of service ปกใน 1.png (1.07 MB)

บรรกาศ Service Commu เนื้อใน.png (1024 KB)

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง.png (39 KB)

จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  1. Communication for Customer Type : เรียนรู้ ประเภทของลูกค้า เพื่อ เข้าใจความต้องการ และ สามารสื่อสารที่ "เจาะกลางใจ" ลูกค้าได้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท และ แต่ละสภาวะอารมณ์
  2. Service Language : เรียนรู้ วิธีการใช้ภาษาการบริการ ยกตัวอย่างเช่น ภาษากายเพื่อการบริการ (Service Behavior) และ ภาษาพูดเพื่อการให้บริการ (Service Language) การใช้โทนเสียง ภาษาในการสนทนา สรรพนามที่ต้องใช้ การเสนอทางเลือก การกล่าวปฏิเสธ ให้เหมาะสมกับลูกค้า
  3.  Positive Service Behavior : เรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกเพื่อการสื่อสารทางบวกในขณะให้บริการ ที่แสดงออกถึงการให้เกียรติ และไม่ละเมิดลูกค้าโดยไม่รู้ตัว
  4. Service Comminication practice : ฝึกปฏิบัติ การปรับใช้การสื่อสารกับสถานการณ์ต่างๆ ในการให้บริการ ปรับสถานการณ์การฝึกให้เข้ากับองค์กร

รูปแบบการสัมมนา.png (34 KB)

วิทยากรบรรยายแบบ Motivative Training ที่ผู้สัมมนาจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสอดแทรกตลอดการสัมมนา รับรองความสนุก

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่งที่ได้จัดสัมมนา In-House ได้รับผลตอบรับที่พอใจอย่างยิ่ง

โทรปรึกษาหรือขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 086-377-9352

ดูบรรยากาศการสัมมนา Click >> กดที่นี่

ศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการ เนื้อใน ใหม่.png (727 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS