หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Team Synergy
หลักสูตร Team Synergy

หลักสูตร ที่ ให้ผู้สัมมนา เรียนรู้ "ประเภทของคน" ที่แตกต่าง เพื่อความ "เข้าใจ" เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่าง "มีสุข" และ "งานมีประสิทธิภาพ"

เปลี่ยนวิธีการสัมมนาเรื่อง "ทีม" แบบเดิมๆ 

...เราจะเริ่มจาก การเรียนรู้ "ตนเอง" ด้วยการให้คนเข้าสัมมนาทุกท่าน ทำแบบทดสอบ " Personality Style Test" ผ่านระบบออนไลน์..

...ทุกคนจะได้รับ "ผลวิเคราะห์" รายบุคคล และเตรียมพร้อมเข้าสู่ การสัมมนา Team Synergy

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย...

เรียนรู้....ความแตกต่างของคนและประเภทของคน (Personality Style) เพื่อการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันอย่าง "เข้าใจ" "ได้ผลงาน" และ "มีความสุข"

เรียนรู้....การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่ มีสไตล์ที่แตกต่าง

เรียนรู้....การบังคับบัญชา หรือ บริหาร บุคคลที่แตกต่าง

เรียนรู้... ข้อควรระวัง ในการอยู่ร่วมกัน กับ บุคคลที่แตกต่าง

เรียนรู้...เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วย...กิจกรรมสถานการณ์จำลอง

   นำการสัมมนาโดย วิทยากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญกว่า 19 ปี 

โทรปรึกษาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-3779352

Fit for your
เราเข้าใจ ความต้องการของท่าน ดังนั้น หลักสูตรทุกหลักสูตร เราจะปรับรูปแบบการสัมมนา กิจกรรม กรณีศึกษา จำนวนวัน ให้สอดคล้อง กับความต้องการและปัญหาของท่าน เพียงแค่ท่านบอกมาเท่านั้น...
และทุกหลักสูตร ได้ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จในหลายๆองค์กร แบบ นับครั้งไม่ถ้วน

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS